Sette inn og slette tabellrader og -kolonner

Du kan sette inn rader og kolonner hvor som helst i en tabell. Det er bare å klikke i en celle rett over eller under der du vil legge til en rad. Du kan også klikke i en celle til høyre eller venstre for der du vil legge til en kolonne. Deretter velger du Tabell > Sett inn > Rad eller Tabell > Sett inn > Kolonne.

Når du skal merke rader eller kolonner som skal slettes, drar du pilpekeren over en tabellkant og skift+klikker deretter pilpekeren, eller bruker kommandoene på undermenyen Velg på menyen Tabell (for eksempel Odde rader). Deretter velger du Tabell > Sett inn > Rad eller Tabell > Sett inn > Kolonne.

Merk: Hvis det er merket av for Behold geometri på menyen Tabell og du sletter en kolonne eller rad, øker størrelsen på eksisterende kolonner eller rader for å fylle plassen til kolonnene eller radene som slettes. Hvis du ikke har merket av for Behold geometri, blir tabellen mindre, alt etter hva som er nødvendig.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Sette inn og slette tabellrader og -kolonner