Tegne en tabell

Slik tegner du en tabell og angir egenskapene for den:

 1. Velg tabellverktøyet QuarkXpress tool table Tegne en tabell på paletten Verktøy, dra for å tegne et rektangel med omtrent samme størrelse som den ferdige tabellen og slipp opp museknappen. Dialogboksen Tabellegenskaper vises.
  QuarkXpress db table properties Tegne en tabell

  Dialogboksen Tabellegenskaper

 2. Angi antallet horisontale rader i feltet Rader, og angi antall vertikale kolonner i feltet Kolonner.
 3. Standard celletype angis ved å klikke Tekstceller eller Bildeceller i området Celletype. Senere kan du velge bestemte celler og eventuelt konvertere innholdstypen.
 4. Hvis du vil opprette tekstceller som utvides etterhvert som du legger til tekst, kan du bruke kontrollene i området Tilpass automatisk.
 5. Hvis du har en preferanse for hvordan du vil navigere gjennom cellene i en tabell når du trykker Kontroll+Tab, kan du velge noe annet på rullegardinmenyen Tabulatorrekkefølge.
 6. Hvis du vil koble sammen tekstceller, slik at importert tekst flyter gjennom de angitte cellene, i likhet med sammenkoblede tekstblokker, merker du av for Koble celler. Hvis du merker av for Koble celler, kan du velge i hvilken rekkefølge tekstcellene skal kobles på rullegardinmenyen Koblingsrekkefølge.
  Merk: Hvis du ikke kobler sammen celler på denne måten, kan du koble dem sammen senere ved hjelp av koblingsverktøyet eller kommandoen Koble tekstceller (menyen Tabell). Videre kan du fremdeles bruke Kontroll+Tab for å hoppe mellom celler mens du legger inn eller redigerer data, selv om du ikke kobler sammen tekstcellene.
 7. Hvis du skal importere data fra Excel, merker du av for Koble til eksterne data. Du finner mer informasjon under «Importere Excel-tabeller».
 8. Merk av for Ivareta geometri hvis du vil at tabellen skal beholde den samme størrelsen hvis du legger til eller sletter rader.
 9. Klikk OK.
Overordnet emne: Arbeide med tabeller

Tegne en tabell