Kort om Bézier-former

Vær sikker på at du forstår følgende definisjoner før du endrer formen på Bézier-blokker og -linjer.

Punkt: Et punkt binder sammen linjesegmenter, og bestemmer hvor en linje begynner og slutter. Punkter som forbinder krumme linjesegmenter har kurvehåndtak som kontrollerer kurvenes form. QuarkXPress har følgende tre typer punkter: Hjørnepunkter, kurvepunkter og symmetriske punkter.

Hjørnepunkt: Et hjørnepunkt forbinder to rette linjer, en rett linje og en buet linje, eller to ikke-sammenhengende buede linjer. Hvis ett eller begge linjesegmentene er buet, kan det tilhørende kurvehåndtaket beveges uavhengig, slik at det blir en skarp overgang mellom de to segmentene:

QuarkXpress example corner points Kort om Bézier former

Eksempler på hjørnepunkter

Kurvepunkt: Et kurvepunkt slår sammen to buede punkter, slik at de danner en jevn, sammenhengende kurve. Kurvehåndtakene hviler alltid på en rett linje gjennom punktet, men avstanden mellom dem kan være forskjellige:

QuarkXpress example smooth point Kort om Bézier former

Et kurvepunkt

Symmetrisk punkt: Et symmetrisk punkt slår sammen to buede linjer til en jevn, sammenhengende kurve. Resultatet ligner et kurvepunkt, men kurvehåndtakene har alltid samme avstand fra punktet.

QuarkXpress example symmetrical point Kort om Bézier former

Et symmetrisk punkt

Kurvehåndtak: Kurvehåndtak stikker ut fra kurvepunktene og angir formen på kurven:

QuarkXpress example curve handles Kort om Bézier former

Kurvehåndtak (øverst til venstre)

Linjesegmenter: Linjesegmenter er rette eller bueformede linjestykker som ligger mellom to punkter:

QuarkXpress example line segments Kort om Bézier former

Linjesegmenter

Når punktmerkingsverktøyet er plassert over en aktiv Bézier-blokk eller -linje, vil forskjellige pekere som vises, angi om du kan velge et punkt, kurvehåndtak eller linjesegment. Klikk og dra med pekerne for å endre form på Bézier-blokken eller -linjen.

  • Du kan endre formen fullstendig ved å velge noe annet på undermenyen Objekt > Form.
  • Klikk et linjesegment hvis du vil legge til et punkt for en Bézier-blokk mens du arbeider med Bézier-penneverktøyetQuarkXpress tool bezier Kort om Bézier former. Du kan eventuelt bruke punkttilføyingsverktøyet.QuarkXpress tool add point Kort om Bézier former.
  • Klikk et punkt hvis du vil fjerne et punkt fra en Bézier-blokk mens du arbeider med Bézier-penneverktøyetQuarkXpress tool bezier Kort om Bézier former. Du kan eventuelt bruke punktfjerningsverktøyet.QuarkXpress tool remove point Kort om Bézier former.
  • Du kan konvertere et punkt til en annen type punkt mens du arbeider med Bézier-penneverktøyetQuarkXpress tool bezier Kort om Bézier former, ved å Tilvalg+klikke/Alt+klikke punktet. Du kan eventuelt bruke punktkonverteringsverktøyet.QuarkXpress tool convert angle Kort om Bézier former.
  • Du kan flytte et punkt eller endre formen på et linjesegment mens du arbeider med Bézier-penneverktøyet QuarkXpress tool bezier Kort om Bézier former, ved å Kommando+dra/Ctrl+dra punktet eller linjesegmentet.
  • Bruk punktmerkingsverktøyet QuarkXpress tool select Kort om Bézier former for å merke kurver eller punkter, slik at du kan flytte eller slette dem. Trykk Skift og klikk for å merke flere punkter. Tilvalg+klikk/Alt+klikk et punkt for å gjøre det symmetrisk.

Kort om Bézier-former