Kort om håndtak

Omrissene av merkede tekstbaner, linjer og blokker har små hvite firkanter kalt objekthåndtak. Disse håndtakene kan brukes til å endre størrelse på og rotere et merket objekt.


Objekthåndtak

Hvis du skal endre størrelse på et objekt, klikker og drar du i objekthåndtakene. Skal objektet roteres, klikker og drar du rett utenfor ett av objektets hjørnehåndtak. Musepekeren endres når du flytter den over eller nær et håndtak for å angi hvilken handling du kan utføre:

QuarkXpress example resize rotate box Kort om håndtak

Disse håndtakene kan du bruke til å endre størrelse på eller rotere et objekt.


Bildehåndtak

Når du merker bildeinnholdsverktøyet og klikker en bildeblokk som inneholder et bilde, vises bildet med store sirkler for håndtak. Disse håndtakene kalles bildeinnholdshåndtak. Når du klikker et sted på bildeoverlegget, kan du bruke flyttepekeren QuarkXpress icon picture move pointer Kort om håndtak til å flytte bildet innenfor blokken.

QuarkXpress example Picture and box handles Kort om håndtak

Bildeblokk med bildeinnholdshåndtak

Bildeinnholdshåndtak vises selv om det merkede bildet er større enn blokken (se illustrasjonen ovenfor). Bildet vises utenfor blokkens grenser. Du kan beskjære bildet ved å endre størrelse på bildeblokken.

Du kan bruke bildeinnholdshåndtakene til å endre størrelse på eller rotere et bilde uten å endre størrelsen eller vinkelen på den tilhørende bildeblokken.

  • Skaleringspekere: QuarkXpress pointers resize Kort om håndtak
  • Rotasjonspekere: QuarkXpress pointers rotate Kort om håndtak

QuarkXpress example Picture rotate Kort om håndtak

Roterte bilder i en ikke-rotert blokk

Hvis du vil flytte en bildeblokk eller se hvordan beskjæringen ser ut uten det gjennomsiktige overlegget, trykker du Kommanod/Ctrl-tasten. Dette fjerner overlegget midlertidig, slik at du kan gjøre ting i blokken som om objektverktøyet var merket.

Merk: Hvis du klikker og drar med bildeinnholdsverktøyet når musepekeren er plassert over et punkt der et bildeblokkhåndtak og bildeinnholdshåndtak overlapper, er det bare bildet som endrer størrelse eller blir rotert. Hvis du vil flytte objekthåndtaket, merker du objektverktøyet.

Kort om håndtak