Kort om objekter og innhold

QuarkXPress fungerer basert på objekter (beholdere) og innhold (ting som settes inn i objektene).

Objekter er selve byggesteinene i en sidelayout. Med objektverktøyet QuarkXpress tool item Kort om objekter og innhold kan du foreta handlinger som å flytte, rotere, endre form, klippe ut, kopiere og lime inn objekter.

De grunnleggende objekttypene er følgende:

  • Blokker, inkludert tekstblokker, bildeblokker og blokker uten innhold. Blokker kan ha en rekke former, for eksempel rektangulære, runde og Bézier.
  • Linjer, inkludert «vanlige» linjer og tekstbaner (som kan inkludere tekst). Linjer kan også være rette eller Bézier.
  • Grupper, som er sett med objekter som er «limt» sammen, slik at de kan opptre som ett enkelt objekt.
  • Tabeller, som kan inneholde både tekst og bilder.
  • Skjema som gjør det mulig å opprette HTML-skjema (gjelder bare for weblayouter).
  • Skjemakontroller som gjør det mulig å opprette HTML-skjemakontroller (gjelder bare for weblayouter).

Innhold er i bunn og grunn tekst og bilder. Hvis du skal opprette en layout, vil du vanligvis tegne opp noen tekst- og bildeblokker, og deretter sette inn tekst og bilder i disse blokkene.

Siden objekter og innhold er forskjellig, kan du bruke separat verktøy for å gjøre endringer med dem:

  • Tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Kort om objekter og innhold gjør det mulig å opprette rektangulære tekstblokker og formatere tekst i tekstblokker eller på tekstbaner. Du kan også bruke tekstinnholdsverktøyet til å klippe ut, kopiere og lime inn tekst.
  • Bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Kort om objekter og innhold gjør det mulig å opprette rektangulære bildeblokker og manipulere bildene i bildeblokker. Du kan også bruke bildeinnholdsverktøyet til å klippe ut, kopiere og lime inn bilder.

Kort om objekter og innhold