Duplisere objekter

I QuarkXPress kan du lage én eller flere kopier av blokker, linjer og tekstbaner.

Lag én kopi av et merket objekt med kommandoen Dupliser (menyen Objekt). Du kan også holde Tilvalg/Alt nede mens du drar et objekt eller en gruppe for å opprette et duplikat.

Funksjonen Dupliser og repeter er nyttig for oppsett av diagrammer og andre designelementer som inneholder flere kopier av et objekt med samme avstand mellom dem. Lag flere kopier av et objekt og angi avstanden mellom dem med kommandoen Dupliser og repeter (menyen Objekt).

Overordnet emne: Manipulere objekter

Duplisere objekter