Flytte objekter

Du kan flytte objekter ved å angi en verdi i feltene Venstrekant og Overkant i dialogboksen Spesifikasjoner (menyen Objekt), ved å angi verdier i feltene X og Ykontrolltavlepaletten (fliken Klassisk og Justering av objekter), og ved å flytte objekter manuelt ved hjelp av objektverktøyet QuarkXpress tool item Flytte objekter. Hvis du holder nede musen før du flytter en blokk eller tekstbane, kan du se innholdet mens du flytter objektet. Du kan også «finjustere» objekter ved å velge objektverktøyet og trykke på piltasten på tastaturet.

Merk: Blokkens objekthåndtak demarkerer omrisset. Den beste måten å vise et klart omriss på, er å bruke objektverktøyet til å velge objekthåndtak på en Bézier-blokk.
Overordnet emne: Manipulere objekter

Flytte objekter