Forankre objekter og grupper i tekst

Du kan forankre et objekt eller en gruppe, slik at den flyter som et tegn rundt i teksten. Hvis du vil forankre et objekt eller en gruppe i teksten, merker du blokken eller gruppen du vil forankre med objektverktøyet QuarkXpress tool item Forankre objekter og grupper i tekst, og velger Rediger > Kopier (Kommando+C/Ctrl+C) eller Rediger > Klipp ut (Kommando+X/Ctrl+X). Plasser deretter tekstinnsettingspunktet med tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Forankre objekter og grupper i tekst på det punktet i teksten der du vil forankre objektet eller gruppen, og velger Rediger > Lim inn (Kommando+V/Ctrl+V).

Overordnet emne: Manipulere objekter

Forankre objekter og grupper i tekst