Gruppere objekter

Du kan sette sammen flere objekter på en side eller i et oppslag til én gruppe. Gruppering av objekter er nyttig når du vil velge eller flytte flere objekter samtidig. Du kan flytte, klippe ut, kopiere, duplisere og utføre en rekke andre funksjoner med en gruppe. Alle objektene som utgjør hodet i en publikasjon, kan for eksempel slås sammen til en gruppe. Etter at objektene er gruppert, kan du modifisere eller flytte hele gruppen som én enkelt blokk, linje eller tekstbane.

Når du har opprettet en gruppe, kan du fremdeles redigere, endre størrelse og flytte individuelle objekter samtidig som gruppeforholdet blir beholdt. Du kan også plassere en kopi av en gruppe i et åpent QuarkXPress-bibliotek, slik at de kan brukes i andre dokumenter.

Objekter kan grupperes når to eller flere objekter (linjer, blokker, tekstbaner eller andre grupper) er aktive. Hvis du skal merke flere objekter mens objektverktøyet QuarkXpress tool item Gruppere objekter er merket, kan du Skift+klikke på hvert objekt eller tegne en merkeramme rundt objektene du vil gruppere. Velg Objekt > Gruppér (Kommando+G/Ctrl+G) for å plassere flere merkede objekter i én enkelt gruppe.

Du kan slå sammen grupper, og velge én eller flere grupper sammen med individuelle blokker, linjer og tekstbaner, og på denne måten lage en større gruppe.

Når objektverktøyet QuarkXpress tool item Gruppere objekter er merket, kan du flytte, klippe ut, lime inn, duplisere, rotere og bruke farge på en gruppe. Når tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Gruppere objekter eller bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Gruppere objekter er merket, kan du manipulere enkeltobjekter på samme måte som med ugrupperte objekter.

Hvis du vil flytte et objekt innen 
en gruppe, holder du nede Kommando/Ctrl mens du velger objektet med objektverktøyetQuarkXpress tool item Gruppere objekter, tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Gruppere objekter eller bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Gruppere objekter.

Merk: Hvis en aktiv gruppe bare inneholder én type objekter (for eksempel bare bildeblokker), vil dialogboksen Spesifikasjoner inneholde én eller flere fliker som refererer spesielt til denne typen objekter. Hvis en aktiv gruppe inneholder flere objekttyper, er det mulig at dialogboksen Spesifikasjoner bare viser én flik for Gruppe.

Velg Objekt > Løs opp gruppe (Kommando+U/Ctrl+U) for å løse opp forholdet mellom gruppene.

Overordnet emne: Manipulere objekter

Gruppere objekter