Endre størrelse på grupperte objekter

Hvis du skal endre størrelse på alle objekter i en gruppe samtidig, klikker og drar du i gruppens skaleringshåndtak. Hvis du holder Kommando+Skift/Ctrl+Skift nede mens du endrer størrelse på en gruppe, blir alle blokker, bilder og all tekst skalert proporsjonalt. Hvis du holder Kommando/Ctrl nede mens du endrer størrelse på en gruppe, blir blokker, bilder og tekst fremdeles skalert, men ikke proporsjonalt.

Overordnet emne: Gruppere objekter

Endre størrelse på grupperte objekter