Justere objekter

Du kan kontrollere plasseringen av flere valgte objekter i forhold til hverandre via undermenyen Justering av objekter eller fliken Justering av objekterkontrolltavlepaletten.

Du kan velge mellom åtte valg for avstand og seks justeringsvalg på kontrolltavlepaletten, og du kan angi justering i forhold til det merkede objektet, den merkede siden eller (for utskriftslayouter med motstående sider) det merkede oppslaget. Undermenyen Objekt > Justering av objekter inkluderer «relativ modus for objekt» og «relativ modus for side», som blir beskrevet nedenfor. Kontrolltavlepaletten inkluderer også en tredje modus kalt «Relativ modus for oppslag».

Modiene for justering av objekter er følgende:

  • Relativ modus for objekt QuarkXpress btn item relative mode Justere objekter plasserer objekter i forhold til det øverste aktive objektet, som ikke blir flyttet. Det øverste objektet bestemmes på grunnlag av plasseringen av objektets overkanter. Hvis to eller flere objekter har de samme overkantene, justeres objektene i forhold til objektet lengst til venstre.
  • Relativ modus for side QuarkXpress btn page relative mode Justere objekter plasserer objekter i forhold til sidekantene (venstre, høyre, topp eller bunn).
  • Relativ modus for oppslag QuarkXpress btn spread relative mode Justere objekter er tilgjengelig for aktive utskriftslayouter som omfatter motstående sider. Tenk deg at du har åpnet en layout med et oppslag og deretter merker et objekt på en venstreside og et annet objekt på høyresiden. Hvis du deretter klikker ikonet for Relativ modus for oppslagkontrolltavlepaletten og velger Juster horisontale midtpunkter QuarkXpress btn space horizontal centers Justere objekter, vil objektene plasseres automatisk helt ut på venstre og høyre side av oppslaget.
Overordnet emne: Manipulere objekter

Justere objekter