Klippe ut, kopiere og lime inn objekter

Når objektverktøyet QuarkXpress tool item Klippe ut, kopiere og lime inn objekter er merket, er kommandoeneKlipp ut,Kopierog Lim inn (menyenRediger) tilgjengelige for aktive blokker, linjer og tekstbaner. Velg Rediger > Lim inn (Kommando+V/Ctrl+V) for å plassere en kopi av objektene på utklippstavlen midt i prosjektvinduet.

Når objektverktøyet QuarkXpress tool item Klippe ut, kopiere og lime inn objekter er merket, kan du fjerne objekter med kommandoen Slett. Slettede objekter blir ikke kopiert til utklippstavlen.

Overordnet emne: Manipulere objekter

Klippe ut, kopiere og lime inn objekter