Merke objekter

Objekter må først merkes for å kunne manipulere dem. Etter at de er merket, vises de fleste objekttypene med omriss og håndtak, slik at du kan endre formen på dem.

Hvis du vil merke et objekt, merker du først objektverktøyet QuarkXpress tool item Merke objekter, tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Merke objekter eller bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Merke objekter og flytter pilpekeren over et objekt. Klikk én gang for å velge ett enkelt objekt, eller Skift+klikk enkeltobjekter for å velge flere enn ett objekt om gangen. Du kan også merke flere objekter ved å merke objektverktøyet QuarkXpress tool item Merke objekter og tegne rundt et område som inneholder objektene.

Hvis du dobbeltklikker en tekstblokk mens objektverktøyet QuarkXpress tool item Merke objekter er merket, vises dialogboksen Importer. Hvis du dobbeltklikker en tom bildeblokk mens objektverktøyet eller bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Merke objekter er merket, vises dialogboksen Importer. Hvis bildeblokken inneholder et bilde, blir bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Merke objekter merket.

Klikk utenfor et merket objekt for å deaktivere det. Når objektverktøyet QuarkXpress tool item Merke objekter er merket, kan du trykke Tab-tasten for å fjerne merkingen av alle aktive objekter.

Overordnet emne: Manipulere objekter

Merke objekter