Rotere objekter

Gjør ett av følgende for å rotere aktive objekter:

  • Velg objektverktøyet QuarkXpress tool item Rotere objekter og flytt musen over et hjørnehåndtak. Når roteringspekeren vises, klikker du for å opprette et rotasjonspunkt. Dra deretter med en sirkulær bevegelse for å rotere objektet. Du vil se pilpekeren og objektets posisjon mens du drar. Hvis du holder Skift-tasten nede mens du roterer, blir bevegelsene begrenset til 45-graders vinkler.
  • Velg Objekt > Spesifikasjoner (Kommando+M/Ctrl+M), angi en verdi i feltet Vinkel og klikk OK.
  • Angi en verdi i feltet QuarkXpress icon rotate measurements palette Rotere objekterkontrolltavlepaletten (fliken Klassisk og Justering av objekter) og trykk Retur/Enter.

Hvis du skal rotere en rett linje, velger du enten Venstrepunkt, Midtpunkt, eller Høyrepunkt på rullegardinmenyen Modus (dialogboksen Spesifikasjoner eller på kontrolltavlepaletten) for å vise feltet Vinkel. Hvis du skal rotere en Bézier-linje, viser du linjens omriss ved å fjerne merkingen for Form (Objekt > Rediger).

Overordnet emne: Manipulere objekter

Rotere objekter