Skråstille objekter

Hvis du skal skråstille aktive objekter innenfor et omriss, velger du Objekt > Spesifikasjoner (Kommando+M/Ctrl+M). Klikk deretter fliken Blokk. Angi en verdi i feltet Skråstilling. Positive verdier skråstiller objekter mot høyre, mens negative verdier skråstiller objekter mot venstre.

Overordnet emne: Manipulere objekter

Skråstille objekter