Styre stablingsrekkefølgen for objekter

Når to eller flere objekter overlapper hverandre, plasseres hvert av objektene enten foran eller bak det andre objektet. Begrepet «stablingsrekkefølge» betegner dette foran-og-bak-forholdet mellom ulike objekter på en side. Alle objektene du oppretter ligger på et eget nivå i stablingsrekkefølgen. Hver gang du lager et nytt objekt, plasseres det øverst.

Menyen Objekt inneholder to kommandoer for å kontrollere stablingsrekkefølgen til objekter.

  • Velg Objekt > Legg bak for å legge et objekt bakerst på siden eller laget.
  • Velg Objekt > Legg foran for å legge et objekt helt foran på siden eller laget.
  • Hvis du vil flytte et objekt ett nivå bakover på siden eller laget i Mac OS, holder du Tilvalg nede og velger Objekt > Flytt bakover. I Windows velger du Objekt > Send bakover.
  • Hvis du vil flytte et objekt ett nivå fremover på siden eller laget i Mac OS, holder du Tilvalg nede og velger Objekt > Flytt forover. I Windows velger du Objekt > Flytt forover
Merk: I et lagdelt dokument ligger selve lagene i en bestemt stablingsrekkefølge. Innenfor hvert lag har de enkelte objektene igjen et eget forhold til stablingsrekkefølgen. Når du bruker kommandoene Legg bak, Flytt bakover, Legg foran og Flytt fremover (menyen Objekt), endres stablingsrekkefølgen til objektene innenfor laget.
Merk: Hvis du vil aktivere et objekt som er skjult bak andre objekter, velger du objektverktøyet QuarkXpress tool item Styre stablingsrekkefølgen for objekter og holder Kommando+Tilvalg+Skift/Ctrl+Alt+Skift nede mens du klikker gjentatte ganger på punktet der flere objekter overlapper hverandre. Når du holder Kommando+Tilvalg+Skift/Ctrl+Alt+Skift nede mens du klikker, blir objekter aktivert i tur og orden fra begynnelsen av stablingsrekkefølgen og bakover.
Overordnet emne: Manipulere objekter

Styre stablingsrekkefølgen for objekter