Dele et vindu

Hvis du deler opp et vindu i to eller flere ruter, kan du vise flere visninger av ett prosjekt på én gang, og se endringene i alle rutene samtidig. Du kan til og med bruke ulike visningsmodi i hver rute, og se det du har redigert i én rute, og oppdatere i den andre ruten i sanntid. Videre kan du dele flere visninger horisontalt eller vertikalt innenfor et vindu.

QuarkXpress example split window Dele et vindu

Ved å dele et vindu, kan du vise arbeidet med forskjellige forstørrelse samtidig.

Det er tre måter å dele et vindu på:

  • Velg Vindu > Del vindu > Horisontalt eller Vindu > Del vindu > Vertikalt.
  • Klikk skillefeltet til høyre for rullefeltet (for vertikal deling) eller øverst på rullefeltet (for horisontal deling).
  • Klikk ikonene for skillefeltet i layoutkontrollfeltet nederst i prosjektvinduet.

Etter at vinduet er delt, kan du endre bredden og høyden på delingen ved å dra feltene mellom delene.

Velg én av følgende metoder for å fjerne delinger fra et vindu:

  • Velg Vindu > Del vindu > Fjern alle.
  • Dra et skillefelt ut til siden av vinduet.
Overordnet emne: Brukergrensesnittet

Dele et vindu