Layoutkontroller

Når du åpner et prosjekt, får du øyeblikkelig tilgang til flere grunnleggende funksjoner nederst til venstre i prosjektvinduet.

QuarkXpress diagram layout controls Layoutkontroller

Layoutkontroller

 1. Zoom: Oppgi en prosentverdi for zooming eller velg en zoomeverdi på rullegardinmenyen.
 2. Sidenummer: Skriv inn et sidenummer i feltet Sidenummer, eller velg en side i sidelisten som vises når du klikker opp-pilen til høyere i feltet.
 3. Forrige side: Blar til den forrige siden.
 4. Neste side: Blar til den siste siden.
 5. Sidemalveksling: Bytter frem og tilbake mellom den aktive layoutsiden og den tilhørende sidemalen.
 6. Del skjermbildet vertikalt: Viser layouten i to eller flere separate ruter ovenfor hverandre.
 7. Del skjermbildet horisontalt: Viser layouten i to eller flere separate ruter ved siden av hverandre.
 8. Eksporter: Viser de samme eksportvalgene som er tilgjengelige når du velger Arkiv/Fil > Eksporter.
 9. Forhåndsvisning: Viser en forhåndsvisning av en weblayout eller interaktiv layout, slik den fremstår etter at den er eksportert. Bare tilgjengelig når du arbeider med weblayouter eller interaktive layouter.
  Merk: Klikk opp-pilen ved siden av feltet Sidenummer for å se en miniatyrbildevisning av alle sidene i layouten. Mac-brukeren kan fortsette å klikke opp-pilen for å forstørre miniatyrbildene.
Overordnet emne: Brukergrensesnittet

Layoutkontroller