Menyen Annet

Menyen Annet inneholder følgende kommandoer:

 • Stavekontroll: Vis paletten Stavekontroll via undermenyen for å kontrollere stavingen av et ord, en artikkel, layout eller alle sidemalene i en layout.
 • Tilleggsordliste: Gir mulighet til å angi en tilleggsordliste som skal brukes ved stavekontroll.
 • Rediger tilleggsordliste: Gir mulighet til å redigere tilleggsordlisten som er forbundet med den aktive layouten.
 • Antall ord og tegn: Viser dialogboksen Antall ord og tegn.
 • Sett inn tegn: Gir mulighet til å sette inn spesialtegn, inkludert mellomrom med spesielle brytende og ikke-brytende mellomrom.
 • Foreslått orddeling: Viser den anbefalte orddelingen for ordet med tekstinnsettingspunktet.
 • Orddelingsunntak: Gir mulighet til å angi om og hvordan bestemte ord skal deles i den aktive artikkelen.
 • Job Jackets Manager: Viser dialogboksen Job Jackets Manager.
 • Ressurser i bruk: Gir mulighet til å vise og oppdatere bruken av fonter, bilder, QuarkVista-effekter, fargeprofiler, tabeller og Composition Zones som er koblet til eksterne datakilder.
 • XTensions Manager: Gir mulighet til å styre hvilke XTensions-moduler som skal være lastet når programmet startes opp.
 • Fonttilordning: Gir mulighet til å opprette og redigere regler for å erstatte en ny font med en font som blir forespurt i et prosjekt, men som ikke er installert på datamaskinen.
 • Komponentstatus: Gir mulighet til å vise statusen til nødvendige programvarekomponenter.
 • PPD Manager: Gir mulighet til å styre hvilke PPD-filer (PostScript Printer Description) som skal være lastet i dialogboksen Skriv ut.
 • Bruk tysk (reformert) Gir mulighet til å styre om stavekontroll skal bruke ordlisten for reformert tysk.
 • Konvertere prosjektspråk: Gir mulighet til å konvertere alle tegnene i den aktive artikkelen, som benytter et bestemt tegnspråk, på et annet tegnspråk.
 • Profilbehandling: Gir mulighet til å styre hvilke fargeprofiler som skal være lastet inn i programmet.
 • Kompiler indeks: Gir mulighet til å kompilere en indeks fra innholdet av paletten Indeks.
 • Skribling: Genererer tilfeldig tekst i den aktive tekstblokken, slik at du kan forhåndsvise hvordan teksten vil flyte og bli formatert, selv om du kanskje ikke har reelt innhold ennå.
 • Automatisk kniping: Gir mulighet til å styre kniping av installerte fonter.
 • Rediger kerningtabell: Gir mulighet til å styre kerning av installerte fonter.
 • Fjern manuell kerning: Gir mulighet til å fjerne all manuell kerning som brukes mellom tegn, eller fjerne kerning fra et kerningpar.
 • Kontroller linjer: Viser en undermeny der du kan finne vinduer, horunger, løst justerte linjer i forhold til margen, linjer som ender med en bindestrek og overflytsituasjoner.
 • Konverter gamle understrekingsinnstillinger: Konverterer all understreking i den aktive tekstkjeden fra QuarkXPress 3.x-format (Stars & Stripes) til Type Tricks-format.
 • Tekstoverflyt: Viser vinduet Tekstoverflyt, som angir tekstblokker som inneholder tekstoverflyt.
 • Bruk av objektstiler: Gir mulighet til å vise og oppdatere objektstiler som brukes.
 • Sjekk ut lisens/Sjekk inn lisens: Vises bare hvis du har installert programmet for å brukes med Quark License Administrator (QLA). Gir mulighet til å sjekke inn og ut
  lisenser.
Overordnet emne: Menyer

Menyen Annet