Menyen Arkiv/Fil

Med Arkiv/Fil-menyen kan du håndtere elektroniske filer på en rekke ulike måter, inkludert mulighet til å lage, åpne, skrive ut og lagre. Denne menyen inneholder følgende kommandoer:

 • Ny: Foreta et valg på undermenyen Nytt for å opprette et prosjekt. Hvis du velger Nytt prosjekt fra seddel kan du velge en jobbseddel å basere prosjektet på. På denne undermenyen kan du også opprette nye biblioteker og bøker.
 • Åpne: Bruk dette valget for å åpne prosjektfiler.
 • Lukk: Bruk dette valget for å lukke det aktive prosjektet.
 • Lagre: Bruk dette valget for å lagre det aktive prosjektet.
 • Lagre som: Bruk dette valget for å lagre en kopi av det aktive prosjektet.
 • Tilbake til arkivert/Tilbake til lagret: Bruk dette valget for å gå tilbake til det aktive prosjektet i den tilstanden det var i da det sist ble lagret.
 • Importer: Bruk denne kommandoen til å importere tekst inn i en tekstblokk, eller et bilde inn i en bildeblokk.
 • Lagre tekst: Bruk dette valget for å lagre innholdet av den aktive tekstblokken som en separat fil.
 • Lagre bilde: Bruk denne undermenyen til å lagre det merkede bildet som en separat fil, eller til å lagre alle bilder i layouten som separate filer.
 • Legg til: Bruk dette valget for å legge ved tekstmaler, farger og en rekke andre typer ressurser fra en annen fil.
 • Eksporter: Bruk dette valget for å eksportere en layout som en annen filtype.
 • Arkiver for utkjøring/Lagre for utkjøring: Bruk dette valget for å kopiere en fil, en utskriftsrapport og merkede ressurser inn i en mappe.
 • Samarbeidsoppsett: Bruk dette valget for å styre prosjektkobling, -deling og oppdateringsfrekvens for delte ressurser.
 • Job Jackets: På denne undermenyen får du tilgang til spesifikasjonene og reglene for å opprette og inspisere en layout, koble et prosjekt til en Job Jackets-fil, endre en jobbseddel og evaluere en layout.
 • Skriv ut: Bruk dette valget for å skrive ut den aktive filen.
 • Skriv ut jobb: Bruk dette valget for å få tilgang til utskriftsspesifikasjonen for å skrive ut en jobb, som kan sammenlignes med en «tekstmal» for utskrift.
 • Avslutt (bare i Windows): Bruk dette valget for å avslutte programmet.
Overordnet emne: Menyer

Menyen Arkiv/Fil