Menyen Objekt

Menyen Objekt inneholder to kommandoer for å kontrollere blant annet objektspesifikasjoner, plasseringer, gruppering og deling.

 • Spesifikasjoner: Gir tilgang til et omfattende sett med kontroller, som blant annet skyggeeffekter, plassering, størrelse, ramme, tekstflyt og avgrensningsbane for et objekt.
 • Ramme: Gir mulighet til å angi rammespesifikasjoner, som et objekts bredde, stil, farge og absorbsjon.
 • Tekstflyt: Gir mulighet til å angi om tekst skal flyte inni, utenfor eller gjennom et bilde eller den tilhørende bildeblokken.
 • Avgrensing: Gir mulighet til å velge avgrensningstypen for et bestemt objekt og styre hvor stor tekstavstanden skal være.
 • Dupliser: Gir mulighet til å lage en kopi av et objekt med innhold.
 • Dupliser og repeter: Gir mulighet til å duplisere et aktivt objekt flere ganger, og i alle de posisjonene du angir.
 • Super-dupliser og repeter: Gir mulighet til å duplisere et aktivt objekt flere ganger, og angi skalering, rotering og skyggeeffekter for duplikatene.
 • Slett: Gir mulighet til å slette et merket objekt med innhold.
 • Gruppér: Gir mulighet til å slå sammen to eller flere aktive objekter (inkludert linjer, blokker, tekstbaner, tabeller og andre grupper) til en gruppe.
 • Løs opp gruppe: Gir mulighet til å løse opp en gruppe i sine enkelte komponentobjekter eller grupper.
 • Underordning: Gir mulighet til å begrense et objekt, slik at det ikke kan flyttes utenfor det omrisset til det overordnede objektet.
 • Lås: Gir mulighet til å forhindre utilsiktede endringer av objekter med innhold, ved å låse deres plassering eller innhold.
 • Slå sammen: Gir mulighet til å slå sammen merkede objekter på flere ulike måter.
 • Del opp: Gir mulighet til å dele opp blokker med ikke-overlappende former, dele opp blokker som inneholder former inni former, eller dele opp blokker med rammer som krysser seg selv (for eksempel et åttetall).
 • Flytt bakover (bare i Windows): Flytter et objekt ett nivå bakover i stablingsrekkefølgen for side eller lag.
 • Legg bak: Flytter et objekt bakerst på siden eller laget. Trykk Tilvalg i Mac OS før du velger Legg bak for å få tilgang til kommandoen Flytt bakover.
 • Flytt fremover (bare i Windows): Flytter et objekt ett nivå forover i stablingsrekkefølgen for side eller lag.
 • Legg foran: Legger et objekt foran siden eller laget. Trykk Tilvalg i Mac OS før du velger Legg foran for å få tilgang til kommandoen Flytt fremover.
 • Justering av objekter: Gir mulighet til å plassere de merkede objektene jevnt i forhold til hverandre eller til siden eller oppslaget.
 • Form: Gir mulighet til å endre formen til et aktivt objekt.
 • Innhold: Gir mulighet til å endre innholdstypen til et objekt.
 • Rediger: Gir mulighet til å endre objektform, tekstflyt eller avgrensningsbane.
 • Del: Gir tilgang til et objekts delingsegenskaper og synkroniserer eller gjenbruker innhold som tekst, bilder, blokker, streker og Composition Zones.
 • Opphev synkronisering: Fjerner synkroniseringen av en enkeltforekomst av objektet uten at det innvirker på andre forekomster av det aktuelle objektet (eller synkroniseringsspesifikasjonene).
 • Punkt/segmenttype: Gir mulighet til å endre punktet eller segmenttypen til et objekt, slik at du kan håndtere punkter, kurvehåndtak og streksegmenter.
 • Skyggeeffekt: Gir mulighet til å bruke eller endre et objekts skyggeeffekt.
 • Composition Zones: Gir mulighet til å opprette eller endre Composition Zones.
 • Prøvebildeoppløsning: Gir mulighet til å innstille forhåndsvisningen av et bilde til full eller lav oppløsning.
 • Slett alle aktiveringsområder (bare i weblayouter): Fjerner bildekarttilordningene til et bilde som tjener som hyperkoblinger.
 • Overlappende meny (bare for weblayouter): Gir mulighet til å bruke en overlappende meny på et objekt som er angitt til å bli eksportert som grafikk.
 • Grunnleggende endringsobjekt (bare for weblayouter): Gir mulighet til å bruke et grunnleggende endringsobjekt på et objekt, slik at bildet endres når musepekeren er over endringsobjektblokken.
 • Avanserte endringsobjekter (bare for weblayouter): Bruk et avansert endringsobjekt på et objekt, slik at bildet i ett eller flere andre blokker endres når musepekeren er over endringsobjektblokken.
Overordnet emne: Menyer

Menyen Objekt