Menyen Rediger

Menyen Rediger inneholder følgende kommandoer:

 • Angre: Angrer den siste handlingen.
 • Gjør om: Gjør om en angret handling.
 • Klipp ut: Klipper ut det merkede innholdet.
 • Kopier: Kopierer det merkede innholdet til utklippstavlen.
 • Lim inn: Limer inn innholdet på utklippstavlen på den aktive siden.
 • Lim inn uten formatering: Limer inn innholdet fra utklippstavlen som normal tekst.
 • Lim inn på samme plass: Limer inn et duplisert eller kopiert objekt på den aktive siden i den samme posisjonen som den opprinnelig ble kopiert fra.
 • Lim inn utvalg (bare i Windows): Her kan du velge hvordan objektet skal limes inn i dokumentet ved hjelp av funksjonen Objektkobling og -innebygging (OLE) i Microsoft Windows.
 • Slett: Sletter det aktive innholdet.
 • Marker alt: Merker alt innhold i den aktive blokken eller tekstbanen.
 • Koblinger (bare i Windows): Gir mulighet til å oppdatere et koblet objekt.
 • Objekt (bare i Windows): Gir mulighet til å arbeide med et innebygd eller koblet objekt inni en merket bildeblokk.
 • Sett inn objekt (bare i Windows): Gir mulighet til å opprette et objekt med et serverprogram, eller hente en eksisterende fil.
 • Vis utklippstavlen: Viser innholdet på utklippstavlen.
 • Finn/endre: Viser paletten Finn/endre. Via denne paletten kan du finne og endre tekst basert på innhold, formatering eller begge deler.
 • Finn/endre objekt: Viser og skjuler paletten Finn/endre objekt.
 • Innstillinger (bare i Windows): Gir mulighet til å endre standardverdier og -innstillinger. For more information, see “Preferences.”
 • Tekstmaler: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette tekstmaldefinisjoner. Du finner mer informasjon under «Arbeide med tekstmaler»:
 • Farger: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette fargedefinisjoner. Du finner mer informasjon under «Arbeide med farger».
 • Orddeling og justering: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette definisjoner for Orddeling og justering. Med Orddeling og justering kan du styre hvordan teksten skal brytes. Du finner mer informasjon under «Styre orddeling og justering».
 • Lister: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette listedefinisjoner. Funksjonen Lister er et verktøy for å generere innholdsfortegnelser og andre typer listeinnhold automatisk. Du finner mer informasjon under «Arbeide med lister»:
 • Striper og streker: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette tilpassede strekmønstre.
 • Hanging Characters: Lets you add, edit, and delete custom hanging character definitions. For more information, see “Working with hanging characters.”
 • Utdatastiler: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette definisjoner for utdatastiler. Med utdatastiler kan du lett bytte mellom ulike sett med utskriftsvalg. Du finner mer informasjon under «Arbeide med utdatastiler».
 • Programspråk (bare flerspråklige utgaver): Gir mulighet til å endre språket til brukergrensesnittet.
 • Fargeoppsett: Gir tilgang til og endrer oppsett for kilde- og utskriftsoppsett.
 • Rutenettstiler: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette mønstre for designrutenett som ikke skrives ut, som du kan bruke på komponenter. Du finner mer informasjon under «Arbeide med designrutenett».
 • Hyperkoblinger: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette hyperkoblinger, inkludert URL-er, ankre og sidekoblinger.
 • Variabler (bare interaktive layouter): Gir mulighet til å definere variabler for interaktive objekter.
 • Interaktive menyer (bare interative layouter): Gir mulighet til å opprette menyer for interaktive layouter.
 • Understrekingsmaler: Gir tilgang til og mulighet til å endre understrekingsstiler.
 • Menyer (gjelder bare for weblayouter): Gir mulighet til å opprette og administrere lister, for eksempel navigeringsmenyer, som brukes i weblayouter.
 • Meta-koder (gjelder bare for weblayouter): Gir tilgang til og mulighet for å opprette og endre meta-informasjon, for eksempel nøkkelord og beskrivelser, som gir informasjon om hvordan søkemotorer kan oppdage den aktuelle siden og om andre formål.
 • CSS-fontfamilier (gjelder bare for weblayouter): Gir mulighet til å opprette fontfamilier for overlappende tekstmaler (CSS) og bestemme hvilke fonter som skal brukes til å vise websiden hvis brukeren ikke har tilgang til den opprinnelige fonten.
 • Overlappende menyer (gjelder bare for weblayout): Gir mulighet til å opprette en hierarkisk liste over objekter som vises når sluttbrukeren beveger musepekeren over et objekt. Dette forenkler en webdesign fordi du kan «skjule» menyobjekter til brukeren beveger musepekeren over et bestemt objekt.
 • Objektstiler: Gir mulighet til å legge til, redigere og slette objektdefinisjoner du kan bruke på QuarkXPress-objekter via paletten Objektstiler (menyen Vindu).
Overordnet emne: Menyer

Menyen Rediger