Menyen Stil for bilder

Menyen Stil for bilder omfatter kommandoer for å formatere og redigere bilder. Denne menyen inneholder følgende kommandoer:

 • Farge: Bruker en farge på en merket gråtone eller én-bits bilde.
 • Raster: Gir mulighet til å innstille metningen til en farge som brukes.
 • Absorbsjon: Gir mulighet til å styre absorbsjonen til et merket bilde.
 • Inverter/Negativ: Bruker en negativ eller invertert effekt på et merket bilde. Kommandoens navn er Negativ når du velger et CMYK-bilde.
 • Halvtone: Gir mulighet til å bruke et halvtonerastermønster på et merket gråtonebilde.
 • Vend horisontalt: Vender det merkede bildet horisontalt.
 • Vend vertikalt: Vender det merkede bildet vertikalt.
 • Sentrer bilde: Midtstiller det merkede bildet i egen bildeblokk.
 • Strekk bilde til blokk: Reduserer eller forstørrer det merkede bildet horisontalt og vertikalt for å fylle bildeblokken.
 • Skaler bilde til blokk: Reduserer eller forstørrer det merkede bildet proporsjonalt for å fylle bildeblokken.
 • Strekk bilde til blokk: Reduserer eller forstørrer bildeblokken for å tilpasse størrelsen til det merkede bildet.
 • Hyperkoblinger: Gir mulighet til å endre og bruke en hyperkobling, sidekobling eller et anker til et merket bilde eller blokk.
 • Anker: Gir mulighet til å lage eller endre et anker for et merket bilde eller en merket blokk.
 • Bildeeffekter: Viser en undermeny der du kan bruke bildejusteringer og filtre på det merkede bildet.
Overordnet emne: Menyen Stil

Menyen Stil for bilder