Menyen Stil for linjer

Menyen Stil for linjer inneholder følgende kommandoer:

  • Linjestil: Gir mulighet til å bruke en stil på en merket linje.
  • Pilespisser: Gir mulighet til å bruke en pilhodestil på en merket linje.
  • Tykkelse: Gir mulighet til å justere tykkelsen til en merket linje.
  • Farge: Gir mulighet til å endre fargen på en merket linje.
  • Raster: Gir mulighet til å innstille metningen til en farge som brukes.
  • Absorbsjon: Gir mulighet til å styre absorbsjonen til en merket linje.
  • Hyperkoblinger: Gir mulighet til å endre og bruke en hyperkobling, sidekobling eller et anker på en merket linje.
  • Anker: Gir mulighet til å lage eller endre et anker for en merket linje.
Overordnet emne: Menyen Stil

Menyen Stil for linjer