Menyen Stil for tekst

Menyen Stil for tekst omfatter kommandoer for å angi tegnspesifikasjoner og avsnittformater. Denne menyen inneholder følgende kommandoer:

 • Font: Gir mulighet til å endre fonten til merket tekst.
 • Størrelse: Gir mulighet til å endre størrelsen på merket tekst.
 • Stil: Gir mulighet til å bruke stiler som halvfet, kursiv og understreking på merket tekst.
 • Endre kasus: Gir mulighet til å endre kasus på merket tekst til store bokstaver, små bokstaver eller tittelkasusen.
 • Farge: Gir mulighet til å endre fargen på merket tekst.
 • Raster: Gir mulighet til å innstille nyansen til en farge.
 • Absorbsjon: Gir mulighet til å styre absorbsjonen til merket tekst.
 • Horisontal/Vertikal skalering: Gir mulighet til å strekke merket tekst horisontalt eller vertikalt.
 • Kern/Knip: Når tekstinnsettingspunktet er mellom to tegn, kan du styre avstanden mellom disse tegnene med funksjonen Kern. Når tekst er merket, kan du styre avstanden mellom alle merkede tegn med funksjonen Knip.
 • Grunnlinjeforskyvning: Gir mulighet til å flytte merket tekst opp eller ned i forhold til grunnlinjen uten å endre linjeavstanden.
 • Tegn: Viser dialogboksen Tegnspesifikasjoner, der du kan styre alle sider med tegnformatering for merket tekst.
 • Tekstmaler for tegn: Gir mulighet til å bruke tekstmaler for tegn på merket tekst.
 • Tekst til blokk: Gir mulighet til å konvertere tekst til en Bézier-bildeblokk formet som de merkede tegnene.
 • Justering: Gir mulighet til å justere aktive avsnitt mot venstre, høyre eller midten. Gir også mulighet til å justere eller tvangsjustere merkede avsnitt.
 • Linjeavstand: Gir mulighet til å endre linjeavstanden til merkede avsnitt.
 • Formater: Viser dialogboksen Avsnittspesifikasjoner, der du kan styre alle sider med avsnittformatering for merket tekst.
 • Tabulatorer: Gir mulighet til å innstille tabulatorstoppere for merkede avsnitt.
 • Streker: Gir mulighet til å lage automatiske linjer over og under merkede avsnitt.
 • Tekstmaler for avsnitt: Gir mulighet til å bruke tekstmaler for avsnitt på merket tekst.
 • Oppdater tekstmal: Gir mulighet til å oppdatere en tekstmaldefinisjon for tegn eller avsnitt basert på lokale endringer med tekstmalen som brukes.
 • Vend horisontalt: Gir mulighet til å vende merket tekst horisontalt.
 • Vend vertikalt: Gir mulighet til å vende merket tekst vertikalt.
 • Hyperkoblinger: Gir mulighet til å endre og bruke en hyperkobling, sidekobling eller et anker på merket tekst.
 • Anker: Gir mulighet til å lage eller endre et anker for merket tekst.
 • Understrekingsmaler: Gir mulighet til å endre og bruke en understrekingsmal på merket tekst.
Overordnet emne: Menyen Stil

Menyen Stil for tekst