Menyen Tabell

Menyen Tabell omfatter blant annet kommandoer for å legge til rader og kolonner i tabeller, endre tabellspesifikasjoner og konvertere tabeller.

 • Sett inn: Gir mulighet til å legge til en rad eller en kolonne i tabellen.
 • Velg: Gir mulighet til å velge et mønster med rader og kolonner eller andre tabellelementer. Dette gjør det enkelt å bruke vekslende formatering – for eksempel bruke skyggeeffekt på annenhver rad.
 • Slett: Gir mulighet til å slette et merket område fra tabellen.
 • Kombiner celler: Du kan kombinere en rektangulær markering av tilstøtende tabellceller, inkludert hele rader eller kolonner, til én enkelt celle.
 • Tabelldeling: Gir mulighet til å fortsette en tabell et annet sted. Tabelldelingen er maksimumsstørrelsen en tabell kan bli før den deles i to koblede tabeller.
 • Opprett separate tabeller: Du kan skille koblingen mellom fortløpende tabeller, slik at hver tabell blir helt atskilt. Dette forhindrer at endringer med én del av tabellen ikke påvirker alle de fortsettelsestabellene.
 • Gjenta som topptekst. Gir mulighet til å angi en topptekstrad som skal gjentas automatisk i fortsettelser av en tabell.
 • Gjenta som bunntekst. Gir mulighet til å angi en bunntekstrad som skal gjentas automatisk i fortsettelser av en tabell.
 • Konvertere tekst til tabell: Gir mulighet til å konvertere tekst som allerede er importert eller skrevet inn i en tekstblokk eller en tabell. Dette fungerer best med tekst som er avgrenset på noen måte for å angi hvordan informasjonen skal deles inn i kolonner og rader.
 • Konverter tabell: Gir mulighet til å konvertere informasjonen i en tabell til tekst eller en gruppe med relaterte blokker. Du vil kanskje konvertere en tabell for enkel eksport av gjeldende data eller for å lagre et dokument som inneholder funksjoner som ikke støttes i eldre versjoner av QuarkXPress.
 • Koble tekstceller: Tabellceller kan kobles sammen med hverandre på lignende måte som tekstblokker og tekstbaner kan kobles sammen. Tekst som er skrevet, importert eller limt inn i en koblet celle, fyller den første tekstcellen, og deretter flyter videre til hver av de påfølgende koblede cellene.
 • Ivareta geometri: Gir mulighet til å unngå at bredden og høyden av en tabell blir endret når du setter inn eller sletter rader eller kolonner.
Overordnet emne: Menyer

Menyen Tabell