Menyen Vindu

På menyen Vindu kan du styre visningen av åpne vinduer og paletter på skjermen. Denne menyen inneholder følgende kommandoer:

 • Nytt vindu: Viser det aktive prosjektet i et nytt vindu. Deretter kan du vise ulike deler av prosjektet i hvert vindu.
 • Del vindu: Deler prosjektvinduet i to deler. Deretter kan du vise ulike deler av prosjektet i hver del av vinduet.
 • Legg alle foran (bare i Mac OS): Plasserer og viser alle åpne vinduer.
 • Overlapp (bare i Windows): Legger flere åpne prosjekter lagvis, slik at bare en del av hvert prosjekts menylinje vises.
 • Side om side (bare i Mac OS): Legger alle åpne vinduer side om side horisontalt, slik at de passer på skjermen.
 • Side om side horisontalt (bare i Windows): Legger alle åpne vinduer side om side horisontalt, slik at de passer på skjermen.
 • Stable (bare i Mac OS): Legger flere åpne prosjekter lagvis, slik at bare en del av hvert prosjekts menylinje vises.
 • Side om side vertikalt (bare i Windows): Legger alle åpne vinduer side om side vertikalt, slik at de passer på skjermen.
 • Ordne ikoner (bare i Windows): Minimerer alle aktive prosjekter.
 • Lukk alle (Windows only): Lukker alle aktive prosjekter.
 • Verktøy: Viser og skjuler verktøypaletten.
 • Web-verktøy (bare i weblayouter): Viser og skjuler webverktøypaletten.
 • Kontrolltavlepalett: Viser og skjuler kontrolltavlepaletten.
 • Sidelayout: Viser og skjuler paletten Sidelayout.
 • Tekstmaler: Viser og skjuler paletten Tekstmaler.
 • Farger: Viser og skjuler paletten Farger.
 • Delt innhold: Viser og skjuler paletten Delt innhold.
 • Overlappingsinfo: Viser og skjuler paletten Overlappingsinfo.
 • Lister: Viser og skjuler paletten Lister.
 • Informasjon om profil: Viser og skjuler paletten Informasjon om profil.
 • Rutenettstiler: Viser og skjuler paletten Rutenettstiler.
 • Glyffer: Viser og skjuler paletten Glyffer.
 • Hyperkoblinger: Viser og skjuler paletten Hyperkoblinger.
 • Indeks: Viser og skjuler paletten Indeks.
 • Interaktiv (bare i interaktive layouter): Viser og skjuler paletten Interaktiv.
 • Lag: Viser og skjuler paletten Lag.
 • Bildeeffekter: Viser og skjuler paletten Bildeeffekter.
 • Plassholdere: Viser og skjuler paletten Plassholdere.
 • Hjelpelinjer: Viser og skjuler paletten Hjelpelinjer.
 • Objektstiler: Viser og skjuler paletten Objektstiler.
 • PSD Import: Viser og skjuler paletten PSD Import.
 • Palettsett: Bruk undermenyen til å lagre og gjenkalle palettoppstillinger.

Denne menyen omfatter videre et objekt for hvert åpent vindu. Du kan bruke disse menyobjektene til å bytte mellom vinduer på en enkel måte.

Overordnet emne: Menyer

Menyen Vindu