Menyen Vis

Menyen Vis inneholder valg for å vise dokumentet og angi hva du ser på skjermen når menyobjektet er merket av. Denne menyen inneholder følgende kommandoer:

 • Tilpasset størrelse: Skalerer (og midtstiller) automatisk visningen, slik at den fyller en hel side i layoutvinduet.
 • 50%: Skalerer layoutvisningen til 50%.
 • 75%: Skalerer layoutvisningen til 75%.
 • Normal størrelse: Skalerer layoutvisningen til 100 %.
 • 200 %: Skalerer layoutvisningen til 200 %.
 • Miniatyrbilder: Viser små gjengivelser av hver side, som du kan omorganisere og kopiere mellom prosjekter.
 • Hjelpelinjer: Viser linjer som ikke skrives ut. Disse linjene brukes til å plassere objekter på sider, inkludert marghjelpelinjer, omrissblokkene, “X”-mønsteret i tomme bildeblokker og linjalhjelpelinjer.
 • Siderutenett: Viser hjelpelinjer som ikke skrives ut, og som er definert for sidemalen den aktive layoutsiden er basert på.
 • Tekstblokkrutenett: Viser rutenettlinjer som ikke skrives ut. Disse brukes i tekstblokker.
 • Fest til hjelpelinjer: Gir mulighet til å justere objekter raskt med hjelpelinjer, slik at objekter vil festes til den nærmeste hjelpelinjen.
 • Fest til siderutenett: Gir mulighet til å justere objekter raskt med siderutenett, slik at objekter vil festes til den nærmeste hjelpelinjen.
 • Linjaler: Viser linjaler, noe du kan bruke til å plassere objekter og hjelpelinjer langs øvre og venstre kant, eller øvre og høyre kant av layoutvinduet.
 • Linjalretning: Gir mulighet til å plassere sidelinjaler på den øvre og venstre eller øvre og høyre kantan av layoutvinduet.
 • Usynlige: Viser redigerbare tegn som ikke skrives ut, for eksempel mellomrom, tabulator og avsnittskift i teksten.
 • Visuelle indikatorer: Viser indikatorer for elementer som ikke skrives ut, for eksempel hyperkoblinger og endringsobjekter.
 • Forhåndsvisning av utdata: Gir mulighet til å forhåndsvise hvordan layouten vil se ut ved utskrift til et annet medium og for ulike utskriftsmetoder. Denne skjermsimuleringen er nøyaktig nok for forhåndsvisning av utskriftsklar fil.
 • Prøvebilder med full oppløsning: Viser bilder med full oppløsning på skjermen ved hjelp av bildefilenes fulle oppløsning. Du kan skalere eller forstørre bildet uten pikselering.
Overordnet emne: Menyer

Menyen Vis