Paletter

Når du skal åpne og vise en palett, merker du av palettnavet på menyen Vindu.

Du lukker en åpen palett ved å klikke i lukkeboksen øverst i venstre hjørne av paletten, fjerner merkingen av navnet på paletten på menyen Vindu eller bruker aktuell tastaturekvivalent.

Overordnet emne: Brukergrensesnittet

Paletter