Kontrolltavlepalett

kontrolltavlepaletten (menyen Vindu), kan du raskt redigere mange vanlige kontroller. Valgene på kontrolltavlepaletten endrer seg, slik at de gjenspeiler det valgte verktøyet eller objektet. Når du merker flere objekter av samme type (for eksempel tre separate bildeblokker), kan valgene på kontrolltavlepaletten brukes på alle merkede objekter.

QuarkXpress pal meas nav tab Kontrolltavlepalett

Tabulatorlinjen vises ovenfor midten av kontrolltavlepaletten.

kontrolltavlepaletten vises en rad med ikoner, kalt navigeringsfliker, midt over paletten. Du kan bla gjennom alle ikonene fra venstre mot høyre på navigeringsfliken for kontrolltavlepaletten ved å trykke Kommando+Tilvalg+;/Ctrl+Alt+;. Du kan flytte bakover (høyre mot venstre) ved å trykke Kommando+Tilvalg+;/Ctrl+Alt+;.

Hvis du alltid vil vise navigeringsfliken, Kontroll+klikker/høyreklikker du tittellinjen på kontrolltavlepaletten og velger Vis alltid flik. Hvis du alltid vil skjule navigeringsfliken, Kontroll+klikker/høyreklikker du tittellinjen på kontrolltavlepaletten og velger Skjul alltid flik. Du kan også vise navigeringsfliken interaktivt. Kontroll+klikk/høyreklikk tittellinjen på kontrolltavlepaletten og velg Vis flik ved overrulling.

Utvalget av fliker som vises på kontrolltavlepaletten,er avhengig av hvilke objekter som er aktive, og visning av en flik endres for å passe til det aktive eller de aktive objektet/objektene. Tilgjengelige fliker er følgende:

 • QuarkXpress tab meas classic Kontrolltavlepalett Fliken Klassisk: Inneholder kontroller som brukes ofte. Vises forskjellig for tekstblokker, bildeblokker, linjer og tabeller.
 • QuarkXpress tab meas text Kontrolltavlepalett Fliken Tekst: Inneholder kontrollene på fliken Tekst i dialogboksen Spesifikasjoner 
(menyen Objekt > Spesifikasjoner).
 • QuarkXpress tab meas frame Kontrolltavlepalett Fliken Ramme: Inneholder kontrollene på fliken Ramme i dialogboksen Spesifikasjoner.
 • QuarkXpress tab meas runaround Kontrolltavlepalett Fliken Tekstflyt: Inneholder kontrollene på fliken Tekstflyt i dialogboksen Spesifikasjoner. Vises forskjellig for tekstblokker, bildeblokker og linjer.
 • QuarkXpress tab meas clipping Kontrolltavlepalett Fliken Avgrensning: Inneholder kontrollene på fliken Avgrensing i dialogboksen Spesifikasjoner.
 • QuarkXpress tab meas character Kontrolltavlepalett Fliken Tegn: Inneholder kontrollene i dialogboksen Tegnspesifikasjoner (Stil > Tegn).
 • QuarkXpress tab meas paragraph Kontrolltavlepalett Fliken Avsnitt: Inneholder kontrollene på fliken Format i dialogboksen Avsnittspesifikasjoner (Stil > Format).
 • QuarkXpress tab meas text path Kontrolltavlepalett Fliken Tekstbane: Inneholder kontrollene på fliken Tekstbane i dialogboksen Spesifikasjoner.
 • QuarkXpress tab meas space align Kontrolltavlepalett Fliken Justering av objekter: Inneholder kontrollene på undermenyen Justering av objekter (Objekt > Justering av objekter).
 • QuarkXpress tab meas export Kontrolltavlepalett Fliken Eksport: Inneholder kontrollene på fliken Eksport i dialogboksen Spesifikasjoner (gjelder bare for weblayouter).
 • QuarkXpress tab meas grids Kontrolltavlepalett Fliken Registerlinjer: Inneholder kontrollene på fliken Registerlinjer i dialogboksen Spesifikasjoner (gjelder bare for merkede tabeller).
 • QuarkXpress tab meas drop shadow Kontrolltavlepalett Fliken Skyggeeffekt: Inneholder kontrollene på fliken Skyggeeffekt i dialogboksen Spesifikasjoner.
 • QuarkXpress tab meas tab Kontrolltavlepalett Fliken Tabulatorer: Inneholder kontrollene på fliken Tabulatorer i dialogboksen Avsnittspesifikasjoner.
Merk: Når du velger en bildeblokk som inneholder et bilde, viser tallet ved siden av ikonet for effektiv bildeoppløsning QuarkXpress icon effective image resolution Kontrolltavlepalett på fliken Klassiskkontrolltavlepaletten bildets effektive oppløsning. Den faktiske bildeoppløsningen delt på bildeskalaen er lik den effektive oppløsningen. Hvis du for eksempel importerer et bilde med en faktisk bildeoppløsning på 100 ppt, og deretter øker skalaen fra 100 til 200 %, er den effektive oppløsningen 50 ppt. Jo høyere den effektive oppløsningen er, jo høyere blir kvaliteten på det reproduserte bildet. Vær oppmerksom på at hvis du velger flere bildeblokker med varierende effektive oppløsninger, vises det ingen tall ved siden av ikonet for effektiv bildeoppløsning.
Overordnet emne: Paletter

Kontrolltavlepalett