Paletten Bildeeffekter

På paletten Bildeeffekter kan du bruke effekter som å gjøre bilder skarpere og foreta kontrastjusteringer av dem. Paletten vises bare når XTensions-programvaren QuarkVista er installert. Du finner mer informasjon under «Bruke bildeeffekter».

QuarkXpress pal picture effects Paletten Bildeeffekter

På paletten Bildeeffekter kan du bruke diverse visuelle effekter på bildene i layouten.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Bildeeffekter