Paletten Delt innhold

Via paletten Delt innhold kan du arbeide med objekter og innhold som er lagret i biblioteket for delt innhold. Du finner mer informasjon under «Arbeide med delt innhold».

QuarkXpress pal shared content Paletten Delt innhold

Paletten Delt innhold gir mulighet til å arbeide med objekter og innhold i biblioteket for delt innhold.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Delt innhold