Paletten Farger

I paletten Farger vises alle fargene som er definert i det aktive prosjektet. Her kan du også gjøre bruk av dem. Med knappene øverst i denne paletten kan du lage, redigere og slette farger.

Brukere oppretter farger gjennom dialogboksen Farger (Rediger > Farger). Du finner mer informasjon under «Arbeide med farger».

QuarkXpress pal colors Paletten Farger

Med paletten Farger kan du vise og bruke farger.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Farger