Paletten Hyperkoblinger

På paletten Hyperkoblinger kan du bruke hyperkoblinger på tekst og bilder. Selv om hyperkoblinger opplagt ikke fungerer i trykte layouter, vil de fungere når du eksporterer en layout i PDF-format og når du eksporterer en weblayout i HTML-format. Du finner mer informasjon under «Hyperkoblinger» .

QuarkXpress pal hyperlinks Paletten Hyperkoblinger

På paletten Hyperkoblinger kan du bruke hyperkoblinger på tekst og bilder.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Hyperkoblinger