Paletten Indeks

På paletten Indeks kan du merke tekst for indeksering. Når du oppretter en indeks (Annet > Kompiler indeks), forandres alle kodene du opprettet via paletten Indeks automatisk til en tilpassbar indeks. Du finner mer informasjon under «Arbeide med lister»:

QuarkXpress pal index Paletten Indeks

På paletten Indeks kan du merke tekst som skal være med i en automatisk generert indeks.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Indeks