Paletten Informasjon om profil

Via paletten Informasjon om profil kan du vise og oppdatere fargestyringsinnstillinger for bilder. Du finner mer informasjon under «Fargestyring».

QuarkXpress pal profile information Paletten Informasjon om profil

Via paletten Informasjon om profil kan du nøyaktig styre fargestyringsinnstillinger for bilder.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Informasjon om profil