Paletten Lister

Paletten Lister gir hjelp til å vise og generere lister. Denne funksjonen er nyttig for å opprette elementer som innholdsfortegnelser. Du kan opprette lister i dialogboksen Lister (Rediger > Lister).

På rullegardinmenyen Listenavn kan du velge blant de listene som er angitt i det aktive prosjektet, og med knappen Oppdater kan du oppdatere listen som vises i øyeblikket på paletten.

Med knappen Finn kan du finne objekter på paletten Lister. Du kan også navigere til et ord eller overskrift ved ganske enkelt å dobbeltklikke det/den på paletten.

Med knappen Kompiler kan du sette den aktive listen inn i den aktive tekstkjeden. Hvis listen allerede forekommer i artikkelen, kan du oppdatere den fremfor å sette inn en annen kopi. Tekstmalene Formater som for listen blir brukt automatisk.

QuarkXpress pal lists Paletten Lister

På paletten Lister kan du opprette elementer som innholdsfortegnelser.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Lister