Paletten Overlappingsinfo

På paletten Overlappingsinfo kan du vise og håndtere overlappingsforhold for merkede objekter. Du finner mer informasjon under «Arbeide med overlapping».

QuarkXpress pal trap information Paletten Overlappingsinfo

På paletten Overlappingsinfo kan du vise og håndtere overlappingsforhold.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Overlappingsinfo