Paletten PSD Import

Via paletten PSD Import kan du styre visningen av importerte Photoshop-filer (PSD-filer). Du finner mer informasjon under «Arbeide med PSD-bilder»:

QuarkXpress pal psd import Paletten PSD Import

Via paletten PSD Import kan du endre importerte PSD-bilder.

Overordnet emne: Paletter

Paletten PSD Import