Paletten Sidelayout

Paletten Sidelayout inneholder en rekke funksjoner som har å gjøre med sider og navigering.

QuarkXpress pal page layout Paletten Sidelayout

Via paletten Sidelayout kan du arbeide med sidemaler og layoutsider.

I den øvre delen av paletten kan du opprette, duplisere og slette sidemaler. Dobbeltklikk en sidemal du vil vise og redigere. Sidemalen vises i det aktive prosjektvinduet. En enkeltsidig sidemal vises som et rektangel, mens en sidemal med motstående sider vises med to brettede hjørner.

I den nedre delen av paletten kan du navigere gjennom sidene i den aktive layouten. Dobbeltklikk i denne delen av paletten for å gå til en layoutside.

Dra sidemalikonet over på ikonet for layoutside hvis du vil bruke en sidemal på en layoutside. Du kan eventuelt velge ikonene for layoutside på paletten, og deretter Kommando-klikke/Ctrl-klikke sidemalikonet.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Sidelayout