Paletten Tekstmaler

På paletten Tekstmaler (Vindu > Vis tekstmaler), kan du bruke tegnbaserte eller avsnittsbaserte tekstmaler ved å klikke navnene på tekstmalene. Med knappene øverst i hver av delene på denne paletten kan du lage, redigere, duplisere, oppdatere og slette tekstmaler.

Merk: Et plusstegn ved siden av en tekstmal angir at det er brukt lokalt formatering.

QuarkXpress pal style sheets Paletten Tekstmaler

På paletten Tekstmaler kan du vise og bruke avsnitts- og tegnbaserte tekstmaler.

Overordnet emne: Paletter

Paletten Tekstmaler