Palettgrupper og -sett

QuarkXPress gir følgende to funksjoner som en hjelp til å administrere paletter: palettgrupper og -sett


Bruke palettgrupper

Med funksjonen Palettgrupper kan du slå sammen flere paletter til én.

QuarkXpress pal group Palettgrupper og  sett

Denne palettgruppen viser palettene Tekstmaler, Farger og Lister knyttet sammen til én palett, noe som sparer plass og gir lettere tilgang til funksjoner.

Når du skal knytte en palett til en palettgruppe, Kontroll+klikker/høyreklikker du tittellinjen til en palettgruppe og velger et umerket palettnavn. Når du knytter til en palett som allerede vises, blir paletten flyttet, slik at den blir en del av palettgruppen. Når du skal fristille en palett fra en palettgruppe, Kontroll+klikker/høyreklikker du palettnavnet og velger Fristill [palettnavn].


Bruke palettsett

Med funksjonen Palettsett kan du lagre og gjenkalle posisjonen og statusen til alle åpne paletter og biblioteker, slik at du lett kan bytte mellom ulike palettkonfigurasjoner.

Hvis du skal opprette et palettsett, viser du først alle de palettene du vil trenge til en bestemt oppgave og skjuler alle andre paletter. Velg deretter Vindu > Palettsett > Arkiver palettsett som/Lagre palettsett som for å vise dialogboksen Arkiver palettsett som/Lagre palettsett, angi et navn og tildel eventuelt en tastaturkommando.

Du henter frem et palettsett ved å velge Vindu > Palettsett > [navn på palettsett], eller trykk tastaturkombinasjonen for dette palettsettet.

Overordnet emne: Brukergrensesnittet

Palettgrupper og -sett