Verktøy

QuarkXpress palette tools Verktøy

Verktøypaletten

Kontrollene på verktøypaletten er følgende:

 • Bruk objektverktøyet QuarkXpress tool item Verktøy til å velge, flytte, endre størrelse eller form på objekter (blokker, linjer, tekstbaner og grupper). Når objektverktøyet ikke er valgt, kan du trykke Kommando/Ctrl for å få midlertidig tilgang til objektverktøyet.
 • Bruk tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Verktøy til å tegne opp tekstblokker og arbeide med tekst i blokkene.
 • Bruk bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Verktøy til å tegne opp bildeblokker og arbeide med bilder i blokkene.
 • Bruk koblingsverktøyet QuarkXpress tool linking Verktøy til å koble sammen tekstblokker.
 • Bruk koblingsbruddverktøyet QuarkXpress tool unlinking Verktøy til å koble tekstblokker fra hverandre.
 • Bruk rektangelblokkverktøyet QuarkXpress tool rectangle Verktøy til å lage en rektangulær blokk. Hvis du vil tegne opp en kvadratisk blokk, trykker og holder du Skift nede mens du tegner.
 • Bruk ovalblokkverktøyet QuarkXpress tool oval Verktøy til å lage en oval blokk. Hvis du vil opprette en rund blokk, trykker og holder du Skift nede mens du tegner.
 • Bruk Composition Zones-verktøyet QuarkXpress tool composition zones Verktøy til å lage en Composition Zones-blokk.
 • Bruk stjerneblokkverktøyet QuarkXpress tool star Verktøy til å lage en stjerneformet blokk.
 • Bruk linjeverktøyet QuarkXpress tool line diagonal Verktøy til å lage rette, diagonale linjer med hvilken som helst vinkel. Hvis du vil begrense en linjes vinkel til 45 grader, trykker og holder du Skift nede mens du tegner.
 • Bruk Bézier-verktøyet QuarkXpress tool bezier Verktøy for å lage Bézier-linjer og -blokker. Hvis du vil begrense en linjes vinkel til 45 grader, trykker og holder du Skift nede mens du tegner.
 • Bruk punkttilføyingsverktøyet QuarkXpress tool add point Verktøy til å legge til et punkt på hvilken som helst type bane. Når du legger til et punkt i en innholdsblokk, endres innholdet automatisk til et Bézier-objekt.
 • Bruk punktfjerningsverktøyet QuarkXpress Verktøy e_point.jpg"> til å fjerne et punkt fra hvilken som helst type bane.
 • Bruk punktkonverteringsverktøyet QuarkXpress tool convert angle Verktøy til å konvertere hjørnepunkter automatisk til kurvepunkter og omvendt. Klikk og dra for å endre posisjonen til et punkt, buen til et buet linjesegment eller posisjonen til et rett linjesegment. Velg dette verktøyet og klikk en rektangulær blokk eller rett linje for å konvertere objektet til en Bézier-blokk eller -linje.
 • Bruk sakseverktøyet QuarkXpress tool scissors Verktøy til å klippe et objekt til bestemte baner.
 • Bruk punktmerkingsverktøyet QuarkXpress tool select Verktøy for å merke kurver eller punkter, slik at du kan flytte eller slette dem. Trykk Skift og klikk for å merke flere punkter. Tilvalg-klikk/Alt-klikk et punkt for å gjøre det symmetrisk.
 • Bruk frihåndslinjeverktøyet QuarkXpress tool freehand Verktøy til å tegne linjer eller blokker med hvilken som helst form. Frihåndsblokken fortsetter å være en linje hvis du ikke lukker den. Trykk Tilvalg/Alt for å lukke frihåndsblokken automatisk.
 • Bruk tabellverktøyet QuarkXpress tool table Verktøy til å lage en tabell.
 • Bruk zoomeverktøyet QuarkXpress tool zoom Verktøy til å forstørre eller redusere dokumentvisningen.
 • Bruk paneringsverktøyet QuarkXpress tool pan Verktøy til å flytte på den aktive layouten.
Merk: Etter at du har tegnet opp en blokk, velger du tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Verktøy eller bildeinnholdsverktøyet QuarkXpress tool picture content Verktøy, avhengig av hva du vil ha i blokken. Du kan også bruke tastekommandoer til å angi typen innhold i blokken: Hold T nede mens du tegner for å angi bildeinnhold, eller hold R nede mens du tegner for å angi tekstinnhold.
Merk: Du finner mer informasjon om Bézier-blokker og -linjer under «Opprette Bézier-blokker» og «Opprette Bézier-linjer».
Merk: Hvis du vil legge til tekst på en linje eller bane, velger du tekstinnholdsverktøyet QuarkXpress tool text content Verktøy og dobbeltklikker linjen eller banen.
Merk: Du finner mer informasjon om Composition Zones under «Opprette et Composition Zones-objekt».
Merk: Windows-brukere kan vise verktøypaletten (menyen Vindu) både horisontalt og vertikalt. Hvis du vil vise paletten horisontalt, Ctrl+dobbeltklikker du tittellinjen.

Verktøytastkommandoer

Når ingen tekstblokker eller tekstbaner er aktive, kan du raskt bytte mellom verktøy med følgende tastaturkommandoer:

 • Objektverktøy: V
 • Tekstinnholdsverktøy: T (trykk Escape for å oppheve merkingen av den aktive tekstblokken, slik at du kan bytte til et annet verktøy)
 • Tekstkoblingsverktøy: T
 • Tekstkoblingsbruddverktøy: T
 • Bildeinnholdsverktøy: R
 • Rektangelblokkverktøy: B
 • Ovalblokkverktøy: B
 • Stjerneverktøy: B
 • Composition Zones-verktøy: B
 • Linjeverktøy: L
 • Bézier-penneverktøy: P
 • Punkttilføyingsverktøy: P
 • Punktfjerningsverktøy: P
 • Punktkonverteringsverktøy: P
 • Sakseverktøy: P
 • Punktvelgeverktøy: P
 • Frihåndslinjeverktøy: P
 • Tabellverktøy: G
 • Zoomverktøy: Z
 • Paneringsverktøy: X
Overordnet emne: Brukergrensesnittet

Verktøy