Webverktøy

På paletten Webverktøy kan du arbeide med weblayouter.

QuarkXpress palette web tools Webverktøy

Webverktøypaletten:

Kontrollene i webverktøypaletten (menyen Vindu med weblayout vist) er følgende:

 • Bruk verktøyet for rektangelformet bildekart QuarkXpress tool imagemap rectangular Webverktøy til å lage «aktiveringsområder» i rektangelformede bildekart (og få tilgang til andre bildekartverktøy). Bildekartverktøyene er tilgjengelige når XTensions-programvaren ImageMap er lastet inn.
 • Bruk skjemablokkverktøyet QuarkXpress tool form box Webverktøy til å lage en skjemablokk (som kan inneholde skjemakontroller).
 • Med knappen Verktøy for filvalg QuarkXpress tool file submission Webverktøy kan du opprette et felt og en knapp som sluttbrukerne kan bruke til å sende en fil til webserveren med.
 • Bruk tekstfeltverktøyet QuarkXpress tool text field Webverktøy til å lage et tekstfelt.
 • Bruk knappeverktøyet QuarkXpress tool button Webverktøy til å lage en knapp.
 • Bruk bildeknappeverktøyet QuarkXpress tool image button Webverktøy til å lage en knapp du kan bruke til å importere et bilde med.
 • Bruk hurtigmenyverktøyet QuarkXpress tool popup menu Webverktøy til å lage en rullegardinmeny.
 • Bruk listeboksverktøyet QuarkXpress tool list box Webverktøy til å lage en liste.
 • Bruk valgknappverktøyet QuarkXpress tool radio button Webverktøy til å lage en valgknapp.
 • Bruk avmerkingsboksverktøyet QuarkXpress tool check box Webverktøy til å lage en avmerkingsboks.
 • Bruk koblingsverktøyet for endringsobjekt QuarkXpress tool rollover linking Webverktøy til å koble de opprinnelig blokkene med målblokkene til et to-posisjons endringsobjekt. Når du beveger musepekeren over nullpunktboksen, vises innholdet i målboksen.
 • Bruk koblingsbruddverktøyet for endringsobjekt QuarkXpress tool rollover unlinking Webverktøy til å bryte koblingen mellom nullpunkt- og målboksene til et to-posisjons endringsobjekt.
Overordnet emne: Brukergrensesnittet

Webverktøy