Dokumentoppbygging

Med funksjonen Lag kan du lett skjule, vise og unnlate å skrive ut grupper med objekter. Med funksjonen Lister kan du opprette innholdsfortegnelser og andre lister. Med funksjonen Indeks kan du automatisk generere en indeks for en layout. Med funksjonen Bøker kan du slå sammen prosjekter til bøker, synkronisere de tilhørende tekstmalene og fargene og opprette indekser og innholdsfortegnelser for flere prosjekter. Med funksjonen Biblioteker kan du beholde elementer du bruker ofte, på et lettilgjengelig sted.

Dokumentoppbygging