Farge, absorbsjon og skyggeeffekter

I QuarkXPress kan du lage egne farger, velge farger fra flere standardiserte fargeavstemmingssystemer og redigere farger. Du kan bruke både farge og raster på tekst og bilder. Du kan dessuten styre absorbsjonen til tekst på samme måte som du styrer fargen på den. Du kan bruke skyggeeffekter både på objekter og tekst.

Farge, absorbsjon og skyggeeffekter