Konvensjoner

Formateringskonvensjoner fremhever informasjon, slik at det blir raskere å finne frem til det du trenger.

  • Halvfet stil: Navnene på alle dialogbokser, felt og andre kontroller er skrevet med halvfete typer. For eksempel: «Klikk OK
  • Referanser: I funksjonsbeskrivelsene gir referanser i parentes veiledning om hvordan du får tilgang til disse funksjonene. For eksempel: «I dialogboksen Finn/Endre (menyen Rediger) kan du finne og erstatte tekst.”
  • Piler: Du vil ofte se piler (>), som kartlegger menybanen til en funksjon. For eksempel: «Velg Rediger > Tekstmaler for å vise dialogboksen Tekstmaler
  • Ikoner: Selv om det blir vist til verktøy og mange knapper ved navn, som du kan se når du viser Verktøytips, blir det i noen tilfeller vist ikoner for å gjøre det lettere å gjenkjenne dem. For eksempel «Klikk knappen QuarkXpress btn measurements center Konvensjonerkontrolltavlepaletten for å midtstille teksten.»
  • Kryssplattformproblemer: Dette programmet er ganske konsekvent på tvers av operativsystemer. Noen merker, knapper, tastekombinasjoner og andre aspekter av programmet må skjelne mellom Mac OS® og Windows® på grunn av konvensjoner for brukergrensesnitt eller andre faktorer. I slike tilfeller er både Mac OS- og Windows-versjonen presentert, atskilt med en skråstrek, med Mac OS-versjonen først. Hvis for eksempel Mac OS-versjonen av en knapp er Velg, og Windows-versjonen er Bla gjennom, blir du bedt om å «klikke Velg/Bla gjennom». Mer kompliserte forskjeller for kryssplattformer er nevnt i merknadene eller med meddelelser i parentes.
Overordnet emne: Om denne håndboken

Konvensjoner