Prosjekter og layouter

QuarkXPress-filer blir henvist til som prosjekter, og hvert prosjekt inneholder én eller flere layouter. Hver layout blir lagret i et prosjekt, og hvert prosjekt inneholder minst én layout. Hver layout kan inneholde opptil 2000 sider, og kan ha en størrelse på 48 x 48 tommer (eller 24 x 48 tommer for tosidige oppslag). Et prosjekt kan inneholde et ubegrenset antall layouter.

Du kan lett dele innhold mellom forskjellige versjoner av et dokument, siden flere layouter kan lagres i én enkelt fil – for eksempel et brev med den samme teksten i US-letter og A4-layoutstørrelsen.

Et QuarkXPress-prosjekt kan omfatte følgende tre typer layouter: Utskrift, web og interaktiv. Du kan bruke ett prosjekt til å opprette innhold for forskjellige medier, for eksempel utskrift, PDF, SWF og HTML.

Prosjekter og layouter