Angre og gjøre om handlinger

Angre-kommandoen (menyen Rediger) omgjør den siste handlingen med et objekt. Hvis du for eksempel utilsiktet klipper ut en bildeblokk, vil kommandoen Angre hente bildet tilbake til layouten igjen fra utklippstavlen. Med kommandoenGjør om (menyen Rediger) kan du aktivere en handling igjen som du hadde angret.

Velg Rediger > Angre (Kommando+Z/Ctrl+Z) for å reversere den siste handlingen som ble utført. Menyobjektet angir den aktuelle handlingen som kan angres. Menykommandoen Angre sletting blir for eksempel tilgjengelig på menyen Rediger etter at du har brukt kommandoen Objekt > Slett. Kan ikke angres vises som grå tekst når Angre-funksjonen ikke er tilgjengelig.

Hvis du vil aktivere handlingen igjen etter å ha angret den, velger du Rediger > Gjør om (Kommando+Skift+Z/Ctrl+Y).

Overordnet emne: Prosjekter og layouter

Angre og gjøre om handlinger