Feste til hjelpelinjer

I QuarkXPress kan du opprette et «magnetisk» felt rundt hjelpelinjer, slik at når du drar et objekt nær en hjelpelinje, blir det automatisk justert med den. Denne funksjonen kalles Fest til hjelpelinjer (menyen Vis) og bredden av det magnetiske feltet kalles Tiltrekn. hjelpelinjer.

Kontroller at det er merket av for Vis > Fest til hjelpelinjer for å styre festing med QuarkXPress-kontroller. Hvis du vil angi avstanden, velger du QuarkXPress/Rediger > Innstillinger >Utskriftslayout > Hjelpelinjer og rutenett og angir en pikselverdi i feltet Tiltrekn. hjelpelinjer.

Du kan også velge Vis > Snap to Page Grids (Fest til rutenett for sidemal) for å tvinge objekter til å justeres i forhold til sidemalens rutenett. Verdien i feltet Tiltrekn. hjelpelinjer gjelder også for sidemalens rutenett. Du finner mer informasjon under «Feste objekter til designrutenett».

Overordnet emne: Arbeide med hjelpelinjer

Feste til hjelpelinjer